เลย(ชมคลิป)พบติดเชื้ออีก 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ขอกลับมารักษาที่บ้าน

สรุปแนวทางฉีดวัคซีนรายใหม่ ทุกกลุ่ม เข็มที่ฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เริ่ม 16 กรกฎาคม เป็นต้นไป
วันที่17 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 33 ราย ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมสะสม จำนวน 472 ราย กำลังรักษาอยู่ 288 ราย รักษาหายแล้ว 182 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามอีกจำนวน 507 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 33 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ขอเดินทางกลับมารักษาต่อ 28 ราย และพบติดเชื้อนพื้นที่ 5 ราย แบ่งเป็ฯรายอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเชียงคาน 8 ราย อำเภอปากชม 3 ราย อำเภอด่านซ้าย 1 ราย อำเภอนาแห้ว 1 ราย อำเภอท่าลี่ 3 ราย อำเภอวังสะพุง 2 ราย อำเภอภูกระดึง 3 ราย อำเภอภูหลวง 4 ราย อำเภอผาขาว 4 ราย อำเภอเอราวัณ 4 ราย
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สถานการณ์ของจังหวัดเลยจำนวนผู้ป่วยยังงคงพบทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มอาการผู้ป่วยไม่มีอาการ 141 ราย กลุ่มปอดอักเสบไม่รุนแรง 123 ราย และกลุ่มอาการปอดอักเสบรุนแรง 24 ราย โดยใช้เตียงไปแล้ว 295 เตียงคงเหลือ 131 เตียง ฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่หนึ่งและสองไปแล้วรวม 52,257 โดส
ส่วน แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ covid19 จังหวัดเลย สรุปได้ดังนี้ 1รณีการฉีดวัคซีนรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมเป็นต้นไป ทุกกลุ่มให้ฉีดวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 ให้ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2 โดยมีระยะห่าง 3 สัปดาห์ 2.รายเดิมที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 1 ให้ฉีดเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้าเช่นกัน ห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์ 3.หากก่อนหน้านี้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 ให้รับเข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนแวค ตามความสมัครใจ 4.การฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นในกรณีได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว มากกว่า 4 สัปดาห์ ให้ใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและชนิดของวัคซีนที่รับการจัดสรรมา โดยให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด้านหน้ากลุ่มเสี่ยงอื่นๆและประชาชนทั่วไปตามลำดับ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีดครั้งแรก 5.การปรับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนนอกเหนือจากนี้ หรือแพ้วัคซีน ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ยืนัยนว่ามาตรการต่างมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคลากรและอุกรณ์ พร้อมขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการจังหวัด โดยเฉพาะการรายงานตัวผ่านช่องทางต่างๆที่จังหวัดกำหนด เพื่อลดการระบาด ซึ่งที่ผ่านผู้ที่เดินทางเข้ามาให้ความร่วมมือที่ดีส่งผลให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีจำนวนลดลง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย