ขอนแก่น(ชมคลิป)จัดส่วน กรม7 พล.ม3 ค่ายเปรมฯ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4

ทุกภาคส่วนร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 4 ภายในกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์…

Read More