นครพนม (ชมคลิป)รายงานการฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วร้อยละ 94.2 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมจัดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสำหรับประชาชน บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนที่เดินทางมารอรับวัคซีน โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลนครพนมได้นัดหมายให้ประชาชนกลุ่ม A608 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับวัคซีน จำนวน 1,459 คน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งหมด โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่เล็กน้อย เนื่องจากหลายคนที่มารับวัคซีนในวันนี้ยังคงมีความตื่นเต้นและส่งผลให้เวลาตรวจสุขภาพมีความดันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากเข้ารับวัคซีนทันทีจะเป็นอันตราย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงให้นั่งรอจนกว่าความดันจะปกติ พร้อมกับเลื่อนลำดับคนถัดไปที่มีความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลารอสำหรับคนอื่น ๆ
โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีการลงทะเบียนนครพนมพร้อมไว้ 32,878 คน ฉีดไปแล้ว 31,212 คน ส่วนกลุ่มประชาชน 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนไว้ 65,275 คน ฉีดไปแล้ว 53,450 คน ขณะที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ามีการลงทะเบียนฉีดครั้งแรกไว้ 15,287 คน แต่มีเปลี่ยนใจลงทะเบียนเพิ่ม ทำให้ปัจจุบันมีการฉีดไปแล้ว 22,200 คน โดยในภาพรวมทั้งหมดจังหวัดนครพนมมียอดสะสมการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 106,862 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของประชากรที่ลงทะเบียน แต่เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่ร้อยละ 14.89 โดยวัคซีนที่ได้รับ ประกอบไปด้วย วัคซีน Sinovac 98,375 โดส AstraZeneca 62,637 โดส Sinopharm 634 โดส และ Pfizer 4,120 โดส