ขอนแก่น(ชมคลิป)ธนาคารออมสินภาค 11 ปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจ   “ออมสินห่วงใย  ส่งกำลังใจให้สังคม” ไปยัง 6 จังหวัดภาคอีสาน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจ   ออมสินห่วงใย  ส่งกำลังใจให้สังคม” ไปยัง จังหวัดภาคอีสาน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19

             วันที่ 27 ส.ค. 64 บริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักงานธนาคารออมสินภาค 11 นายศรชัย  จันโทวงษ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 กล่าวเปิดโครงการพร้อมปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจ   “ออมสินห่วงใย  ส่งกำลังใจให้สังคม” ไปยัง 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็น 7 เขตพื้นที่ในความดูแลของธนาคารออมสินภาค 11 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19  ในพื้นที่ภาคอีสาน

             นายศรชัย  จันโทวงษ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11  กล่าวว่า สำหรับโครงการ  “ออมสินห่วงใย  ส่งกำลังใจให้สังคม”  ทางธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ซึ่งกิจกรรมที่ทางธนาคารจัดขึ้นประกอบไปด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้และสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  สิ่งของยังชีพ  อาหารปรุงสุก  น้ำดื่ม  เวชภัณฑ์  และเงินบริจาคผ่านหน่วยงานที่ดูแลไปยังประชาชนผู้รับผลกระทบ  โดยเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องการกักตัว ณ ที่พักคอย  และผู้ประป่วยที่ศูนย์กักตัวชุมชน  ในพื้นที่ 6 จังหวัดในความดูแลรับผิดชอบของธนาคารออมสินภาค 11 ทั้งนี้ทางธนาคารจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จะดีขึ้น 

#อีสานเดลี่ออนไลน์