จ.เลย เร่งควบคุมคลัสเตอร์ใหญ่ในพื้นที่ 3 ตำบล 47 ราย


วันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 3 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย เสียชีวิตสะสม 34+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,293 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 155 ราย หายป่วยแล้ว 4,104 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 421 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 4 ราย มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ 4 ราย
พบผู้ติดเชื้อ คลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัด คลัสเตอร์ พื้นที่ หมู่ 11 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 10 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง 15 ราย คลัสเตอร์ หมู่ 1 บ้านนามาลา ต.นามาลา อ.นาแห้ว 18ราย และคลัสเตอร์อื่นๆ 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 84 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 67 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 348 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,254 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 369,118 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 314,795 โด๊ส
ชวนเชิญชาวจังหวัดเลย ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน สู่เป้าหมาย 100 ล้านโด๊ส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.64 ถึง 5 ธ.ค.64
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย