นครพนม (ชมคลิป) ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับอบจ.นครพนม สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง และ ตำบลหนองเทา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ ให้กับนางสาว แถม ปุณกรณ์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 4 บ้านนาเชือกใหญ่ ตำบลหนองเทา อำเภอปลาปาก และ นางหนูนา แพงโงม อายุ 54 ปี บ้านเลขที่เลขที่ 111 หมู่ที่ 9 บ้านหนองสระพัง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดยการดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแสดงความจงรักภักดี โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา อำเภอปลาปาก พร้อม เป็น 3 หน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนและดำเนินการก่อสร้างบ้านสำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีกำหนดการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 10 หลัง และในการสร้างบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 7 และหลังที่ 9 เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้อยู่อาศัย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป ในการดำเนินการสร้างบ้านนั้นยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร