ปศุสัตว์เปิดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 ก.ค.63 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานเปิดงาน Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ โดยในงานนี้ มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับ มี ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวรายงาน

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ คณะกรรมการ ธ.ก.ส.จ.เลย ได้อนุมัติแผนธุรกิจสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๑ กลุ่ม ๑๐๗ ราย สินเชื่อ ๒๕.๑๗ ล้านบาท(ดอกเบี้ย ๐.๐๑ %) ซึ่งในงานดังกล่าว มีผู้มาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน โดยมีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย จนท./พนง.ราชการและลูกจ้าง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้