อุดรธานี – ร.13 มอบทุนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “โครงการพี่ทหารสานฝัน กองทัพภาคที่ 2”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการพี่ทหารสานฝันของกองทัพภาคที่ 2 ( คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์/คอร์ส Entrance ของ “ครูนะ” ) ให้กับบุตรของกำลังพลกรมทหารราบที่ 13 ที่มีผลการที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน ณ ห้องเกียรติศักดิ์ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับกำลังพลของหน่วย ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรของกำลังพล ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด จากการปฏิบัติในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทำให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจดี และบุตรของกำลังพลแสดงออกถึงความดีใจที่ได้รับทุนการศึกษาฯ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับการเรียน การศึกษาต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13