อบจ.อุบลราชธานี รับมอบรถ และข้าวสารจากโครงการโตโยต้า ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 “Toyota Stay With You”

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้า และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19” หรือ “Toyota Stay With You” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องด้วยนายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ นางวรวรรณ เหล่าสายเชื้อ นางสาวอภิรินทร์ โมขเวศ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าดีลักซ์ และนายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าโชคดี ร่วมกับ บริษัทมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ส่งมอบสนับสนุนรถยนต์ โตโยต้า จำนวน 3 คัน ให้ อบจ.อุบลราชธานี นำมาใช้ในระยะเวลาช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และมอบข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 300 ถุง (1,500 กก.) ให้กับนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องระหว่างการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การติดต่อประสานงาน การค้นหาติดตามผู้ติดเชื้อ การเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยการให้ท้องถิ่น ดำเนินการบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป