เลย – พบติดเชื้อพุ่ง 33 ราย ในพื้นที่ 4 ราย ขอรักษาจากนอกพื้นที่ 29 ราย


วันที่ 17 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลยแถลงข่าวเป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อต่างพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษา 29 ราย ในพื้นที่ 4 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย มีสะสมเสียชีวิตรวมเป็น 6 รายคงเดิม รักษาตัวอยู่ 1,180 ราย หายแล้ว 938 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 2,169 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 3,148 ราย ต้องติดตามอีกจำนวน 210 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้าน 26 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 33 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 33 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 4 ราย กระจายไปเกือบทุกอำเภอ รอบนี้มากสุดที่อำเภอด่านซ้าย 10 ราย และอำเภอผาขาว 5 ราย
ผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 898 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 249 ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 33 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ออกซิเจน 5 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 430 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,504 เตียง เตียงว่าง 1,439 เตียง วัคซีนทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนรวม 105,338โด๊ส ฉีดเข็มที่1 จำนวน 80,930 โด๊ส ,ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 24,408 โด๊ส


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย