ขอนแก่น(ชมคลิป)พ่อเมืองหมอแคนเผยผู้ต้องขังพระราชทานอภัยโทษร่วม 500 ราย จะต้องเข้าขบวนการกักกันโรค ขณะที่อำเภอน้ำพองเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19

ที่อาคารโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วย covid-19 ในชุมชนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น(Community Isolation)เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่มีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลน้ำพอง มีไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้

ปัจจุบันโรงพยาบาลน้ำพอง สามารถรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการระดับรุนแรง ปานกลาง รุนแรงน้อย และไม่มีอาการได้จำนวน 80 เตียง แต่มีผู้ป่วยรอเตียงอีกจำนวน  40 ราย รักษาหายกลับบ้าน 114 ราย รักษาตัวอยู่ 73 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อ covid- 19 จำนวน 247 ราย ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาตัวส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่กลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงและผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ จนทำให้โรงพยาบาลน้ำพองมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ ไม่สามารถขยายบริการได้ ทำให้ต้องเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนอกสถานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาในระบบสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โควิด -19 ในชุมชน อำเภอน้ำพอง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและอาการดีขึ้นที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 7-10 วัน มาดูแลต่อให้ครบ 14 วัน เพื่อให้หายจากโรคและไม่แพร่กระจายเชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วย covid-19 ในชุมชนอำเภอน้ำพอง เป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนอำเภอน้ำพอง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ให้ใช้อาคารโรงแรมเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วย covid-19 ในชุมชน สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 เตียง เพื่อเป็นการลดระดับจากผู้ป่วยสีแดงในโรงพยาบาล ลงมาเป็นผู้ป่วยสีเหลืองในโรงพยาบาลสนาม และเมื่อครบระยะ 14 วัน จะอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งจะเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอน้ำพองเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กระนวน ซำสูง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ซึ่งขณะนี้อำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยระดับชุมชน Community Isolation, Home Isolation ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถรองรับได้มากถึง 3,000 กว่าเตียง ครอบคลุมทุกอำเภอจังหวัดขอนแก่น

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำกลางขอนแก่นนั้น ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แม้ขณะนี้จะยังมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่บ้าง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนที่ได้นำสมุนไพรต่างๆ เครื่องดื่มสมุนไพรยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มาสนับสนุนให้กับเรือนจำกลางขอนแก่น อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การควบคุมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขณะนี้ยังถือว่าเรือนจำกลางขอนแก่น ยังเป็นพื้นที่ปิดที่ยังต้องควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ และบุคลากรของเรือนจำกลางขอนแก่น ที่จะต้องงดการเข้า-ออก อย่างเคร่งครัด โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลภายในเรือนจำกลางขอนแก่น

จัดสรรวัคซีนมาให้จังหวัดขอนแก่น ตามแผนที่ได้รับการจัดสรร ประมาณ 250,000 dose ดำเนินการโดยโรงพยาบาลขอนแก่น และสำหรับชาวขอนแก่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆได้ รวมถึงศูนย์บริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะเป็นจุดรับแจ้งประสานงานสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาอีกช่องทางหนึ่ง

ส่วนในกรณีที่มีผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และได้รับการพักโทษนั้น จะต้องเข้าสู่กระบวนการ คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ ฝ่ายปกครอง ศาล เพื่อพิจารณาเป็นหลัก ซึ่งแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้ขอให้มีการทยอยปล่อยชุดละ 300 คน นั้น เรือนจำกลางขอนแก่นได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและคาดว่าจะมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพักโทษอีกประมาณ 187 คน ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองก่อนที่จะพ้นราชทัณฑ์ออกมาสู่ภายนอก พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และได้รับการพักโทษทุกคนนั้น จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกัน covid-19 ก่อนออกสู่สังคมภายนอกตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#อีสานเดลี่ออนไลน์