อุดรธานี – จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในโครงการ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการจัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ” ณ พื้นที่ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ “
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยครั้งนี้ ได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาด เศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้า, รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย จากการที่เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกในโครงการ มีความดีใจที่ทาง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณโครงการดังกล่าว มีความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13

#อีสานเดลี่ออนไลน์