กาฬสินธุ์(ชมคลิป)กู้ภัยฝึกเสมือนจริงเข้มรับมือช่วยเหลือในกระแสน้ำหลากช่วงหน้าฝน


อาสาสมัครกู้ภัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกทักษะกู้ภัยในกระแสน้ำหลาก BASIC SWIFTWATER ซึ่งเป็นการฝึกภาคสนามเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในช่วงหน้าฝนในโครงการพี่สอนน้อง รุ่นที่ 3 ส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภัยจากองค์กรการกุศลทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน “เต็กก่า” จีโหงวเกาะ (หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม) กาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรร่วมกับนายสุรกิตติ์ เปล่งสงวน (ผู้จัดโครงการ) อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร และครูฝึกจิตอาสาจากหลายหน่วยงานทำการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกู้ภัยในกระแสน้ำหลาก BASIC SWIFTWATER โดยเป็นการฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและน้ำป่าไหลหลากในช่วงหน้าฝนในโครงการพี่สอนน้อง รุ่นที่ 3 ส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภัยจากองค์กรการกุศลทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกในสถานที่จริงจำนวน 60 คน


นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน “เต็กก่า” จีโหงวเกาะ (หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม” กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ทั้งนี้อาสาสมัครกู้ภัยถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุแรกๆ ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าเผชิญเหตุการณ์นั้นจะต้องมาความรู้ ความสามารถ และต้องมีทักษะในการกู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นอย่างดี


นายเก่งกาจ กล่าวอีกว่า ดังนั้นทางมูลนิธิกู้ภัยต่างๆจึงร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยฝึกอบรมเข้มภาคสนามจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ทั้งการเรียนรู้กระแสน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเชือก การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยบุคคล แบบเดี่ยว-แบบกลุ่ม การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอุปกรณ์ต่างๆ การเอาตัวรอดจากกระแสน้ำ การข้ามลำน้ำที่มีกระแสไหลเชี่ยว ด้วยวิธีต่างๆ ทั้งนี้โครงการเป็นการสอนฟรี เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อมอบความรู้ให้กับอาสาสมัครไว้ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่ต้องเข้าเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่ตนเอง แบบพี่สอนน้องส่งต่อความรู้สู่อาสาสมัครกู้ภัยจากองค์กรการกุศลทั่วประเทศ