ขอนแก่น- ‘ถุงปันสุข’ กำลังใจนักเรียนติดโควิด 19 จาก สพป.ขอนแก่น เขต 5


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดทำถุงปันสุข เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด 19

จากการเปิดเผยจาก นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการเรียนของโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทั้ง 7 อำเภอ เบื้องต้นได้แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ปิดทำการเรียนการสอนตามคำสั่งของจังหวัด และใช้วิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ เช่น ส่งใบงานถึงบ้าน (On hand) การจัดทำคลิปการสอนให้นักเรียนดาวโหลด(On demand) การสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) ตามแต่โรงเรียนนั้นๆเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้มีการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะยังถือว่าอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน

ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสถานการณ์โควิด 19 ขึ้น เพื่อเกาะติดสถานการณ์และรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งทำงานเป็นเครือข่าย ส่วนครู บุคลากร และนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 สำนักงานเขตในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล เข้าใจ และเห็นใจ ห่วงใย ครู บุคลากรทุกคน และเห็นว่าสำนักงานมีกองทุนพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว จึงจัดทำถุงปันสุขขึ้น เพื่อมอบให้กับนักเรียนผุ้ติดเชื้อ เพื่อเป็นกำลังใจ แทนความห่วงใจที่สำนักงานมีต่อ นักเรียนทุกคน

ล่าสุดได้ทำการมอบถุงปันสุขให้กับนักเรียนในสังกัดเขตอำเภอภูเวียงที่ติดไวรัสโควิดิ19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลภูเวียง  สำหรับภายในถุงปันสุข ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง นม น้ำผลไม้ ของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น ผงซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฯ

#อีสานเดลี่ออนไลน์