เลย (ชมคลิป) จัดอบรมส่งเสริมปลูกมะคาเดเมีย พืชราคาแพง สร้างรายได้ดีกว่าเกษตรดั้งเดิม ทองการ์เดนรับซื้อถึงที่

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงแรมบุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรกรผู้ปลูก มะคาเดเมีย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย นำกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมียนัท) ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอภูเรือ ด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2566


นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียนัท ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว พื้นที่ปลูกประมาณ 2,763 ไร่ ซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นไม้ยืนต้นที่จะช่วยเพิ่มสีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เป็นโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ที่ดีของจังหวัดเลยได้ดีอีกโครงการหนึ่ง แต่เกษตรกรผู้ปลูกมะคาเดเมียนัทยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคระบาด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมะคาเดเมียนัทเป็นพืชที่มีน้ำมัน ทำให้มีปัญหาอายุการเก็บรักษา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเกษตรผู้ผลิตมะคาเดเมียนัท ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านการแปรรูปผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากเศษวัสดุเหลือใช้ของมะคาเดเมีย การสร้างเครือข่าย การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า ซึ่งมีนางสาวธารารัตน์ ทองคำ ผู้จัดการไร่ชูจันทร์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะคาเดเมียนัทให้ได้มาตรฐานของตลาด ทั้งขนาด และน้ำหนักเมล็ดสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ มีการมอบต้นกล้ามะคาเดเมียนัทให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม


ด้านคุณธารารัตน์ ทองคำ ผู้จัดการไร่ชูจันทร์ เลขที่ 88 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย สถานที่รับซื้อผลมะคาเดเมียสด เพื่อส่งเข้าโรงงานบริษัท ทองการ์เดน(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและขายขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ ที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศกล่าวว่า เป็นความโชคดีที่ทางบริษัท เดินทางมาสำรวจในจังหวัดเลย เมื่อช่วงวิกฤติโควิดเมื่อ 3 ปีก่อน มาเห็นมะคาเดเมีย ที่ชาวบ้านปลูกกันเกือบทุกหลัง แต่ยังไม่มีโรงงานแปรรูปอย่างจริงจัง ชาวบ้านขายตามแบบตามมีตามเกิด บริษัทฯ เล็งเห็นว่าน่าจะสามารถทำเป็นธุรกิจ

ซึ่งทางทองการ์เดน มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน สามารถผลิตและส่งออกเป็นอุตสาหกรรมได้ จึงได้มาซื้อที่ดินที่ ต.สานตม อ.ภูเรือ เพื่อรับซื้อส่งโรงงานที่กรุงเทพ ซึ่งอำเภอภูเรือมีสภาพอากาศและความสูงที่เหมาะสมสำหรับปลูก ซึ่งทางบริษัทฯเริ่มรับซื้อเมื่อปีที่แล้ว ครั้งแรกได้จำนวน 100 ตัน และในปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะรับซื้อให้ได้ 10,000 ตัน มีลู่ทางการค้า เพื่อการผลิตและส่งออก โดยทางบริษัทฯจะรับซื้อด้วยความเหมาะส่ง ไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร เพื่อยกระดับและส่งเสริม เกษตรกร ชาวอำเภอภูเรือ ด่านซ้าย และนาแห้ว ให้มีมาตรฐาน สู่การเป็นอยู่ที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย