ศรีสะเกษ – มุ่งแก้ปัญหาป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งขับเคลื่อนวาระ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอห้วยทับทัน นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายก อบต.ผักไหม และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม
นางจันทรา กล่าวว่า พื้นที่ อบต.ผักไหม มีประชากรในเขตพื้นที่ จำนวน 17 หมู่บ้าน 1.532 ครัวเรือน 7,180 คน มีขนาดพื้นที่ 36.2 ตร.กม. อาชีพหลักของประชากร คือเกษตร-ทำนา (คิดเป็น 91.29%) มีอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย 2564 จำนวน 52 ครั้ง เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.53 เป็นรถยนต์ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.46 มีเหตุเสียชีวิต 3 ราย สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุในตำบลผักไหม เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นถนนโค้ง ต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนะวิสัย ป้ายเตือนมีน้อย ผู้ขับขี่ยังไม่ชำนาญเส้นทางและปัญหาปากซอยไม่มีอุปกรณ์เตือนภัย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก ดื่มแล้วขับ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ไม่ลดความเร็ว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน