ขอนแก่น–ศาลปกครองขอนแก่น จัดอบรมเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจำปี 2564 โดยมี นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 จำนวน 50 คน ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น และผ่านทาง Facebook Live ชื่อเพจ “สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น” อีกจำนวน 60 คน ด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น