หนองบัวลำภู(ชมคลิป)แม่เมืองลุ่มภู เยี่ยมศูนย์พักคอยหนองหว้า เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

แม่เมืองลุ่มภู เยี่ยมศูนย์พักคอยหนองหว้า เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักคอยรอเตียงรักษาฯ ซึ่งชาวหนองบัวลำภู”จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและรับฟังการซักซ้อมการปฎิบัติศูนย์พักคอยหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล รพ.หนองบัวลำภู หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.หนองบัวลำภู สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหว้า ปลัดอำเภอเมือง นายก อบต.หนองหว้า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองหว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ตำบลหนองหว้า ร่วมกัน
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าศูนย์พักคอยหนองหว้า แห่งนี้จะรับบุคคล เริ่มตั้งแต่บุคคลที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ว่าเป็นบุคคลที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว)จะนำรถมาส่งที่ศูนย์พักคอยฯ ทั้งบุคคล และระบบทะเบียนเอกสาร ศูนย์พักคอยฯจัดระบบรับผู้ป่วยฯ โดยใช้ระบบ การดูแลรักษาผ่านระบบกล้องวงจรปิด (Tele medicine) หรือ “ระบบบริการการแพทย์ทางไกล” (Telemedicine) แล้วรับอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่จัดเตรียมไว้ให้ และเข้าห้องพักตามห้องและเตียงที่ได้จัดไว้ การจัดสถานที่ให้ผู้ป่วยฯ รับอาหารน้ำดื่มในแต่มื้อ ระบบการบริหารจัดการขยะ สถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แยกเป็นสัดส่วนจากอาคารของผู้ป่วยฯ
ซึ่งวันนี้มีคณะทำงานร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยฯ จัดโซนสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 6 หลังซึ่งแยกเป็นชาย 2 หลัง จำนวน 20 เตียง เป็นหญิง 2 หลัง จำนวน 20 เตียง และเตียงสำหรับคนที่สังเกตอาการ 2 หลัง จำนวน 40 เตียง เตรียมอาคารห้องประชุมจำนวน 3 หลัง จำนวนประมาณ 70 เตียง เพื่อสำรองไว้ โซนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย กำหนดทางเข้า ทางออก ซึ่งจะสามารถดำเนินการตั้งวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สามารถรับผู้ป่วยฯ เข้าพักคอยได้ ณ ศูนย์พักคอยหนองหว้า แห่งนี้ พร้อมรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เพื่อรอเตียงหรือสังเกตุอาการ มีความพร้อม 95%ซึ่งชาวหนองบัวลำภู”จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู