เลย (ชมคลิป) พบติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย สั่งการทุกอำเภอ หาพื้นที่ตั้งศูนย์โควิดระดับชุมชน รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

 (26 กรกฎาคม 2564) ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายผุดงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 52 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาตัวอยู่ ราย รักษาหายแล้ว 323 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 892 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีกจำนวน 153 ราย โดยผู้ป่วย 52 รายวันนี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 49 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย และมีภูมิลำเนากระจายไปเกือบทุกอำเภอ ส่วนใหญ่อำเภอเมือง ภูหลวง วังสะพุง เชียงคาน และท่าลี่ ตามลำดับ และมีอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ราย มาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง 4 ราย นอกนั้นอาชีพอื่นๆ 45 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดรายสำคัญ มี 2 ราย ประกอบด้วย รายที่ 843 เพศชาย อายุ 24 ปี เป็น บุคลากรทางการแพทย์ ตึกอายุรกรรมชายสองโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงของผู้ป่วยรายที่ 733 สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อที่สำคัญประกอบด้วยตึกอายุรกรรมชายสองโรงพยาบาลเลยร้านผู้ชายขายหอยวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น. ร้าน Swensen’s สาขาบิ๊กซีเลย วันที่ 21กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30 น. ถึง 19:30 น. และร้านอาหารญี่ปุ่นลำฮิมกอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น. และรายที่ 844 เพศหญิง อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานร้านแว่นตา อยู่ที่บ้านนาซำ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย เป็นผู้เสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 753 มีผู้สัมผัสเสียงสูงสามรายสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อที่สำคัญคือร้านแว่นท็อปเจริญสาขาบิ๊กซีเลย
ด้านอาการผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล พบว่า ไม่มีอาการหรืออาการเพียงเล็กน้อย 357 ราย ปอดอักเสบ 187 ราย ปอดอักเสบรุนแรง 21 ราย ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วย 733 เตียง ใช้ไปแล้ว 480 เตียง คงเหลือเตียงว่าง 253 เตียง ส่วนการขยายเตียงและภาพรวมการฉีดวัคซีนปัจจุบันฉีดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 60,898 โดส
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยได้มีการประชุมและมีมติให้คงมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โควิด-19 ตามเดิมไม่มีการพิจารณาผ่อนปรน นอกจากนี้ยังมีมติให้ทุกอำเภอหาพื้นที่ตั้งศูนย์ Local quarantine หรือศูนย์กักตัวระดับชุมชน เพื่อใช้สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อ โดยให้กักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ และให้จัดตั้งศูนย์โควิดระดับชุมชนหรือ Community isolation หรือ ซีไอ ซึ่งศูนย์นี้จะใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการและพักรักษาในโรงพยาบาล ให้ย้ายมาอยู่ในศูนย์โควิดระดับชุมชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและสอบถามประเมินอาการเป็นระยะผ่านทางระบบออนไลน์ ส่วนจะมีการตั้งศูนย์ทุกตำบลหรือไม่ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่โดยให้พิจารณาตามสถานการณ์ของแต่ละอำเภอ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย