ขอนแก่น-อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ

วันนี้(26 ก.ค.63) ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นำส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ ลิ้มวงษ์ทอง อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ พวงสุวรรณ อัยการจังหวัดชุมแพ นำข้าราชการในสังกัด ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีพิธีประกอบไปด้วย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นอัยการสูงสุดมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ประธานในพิธีขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ต่อไป

ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ ลิ้มวงษ์ทอง อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวว่า บทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของอัยการซึ่งมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญาปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออำนวยความยุติธรรมต่อประชาชนและประโยชน์สูงสุดต่อรัฐโดยมี 7 อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ คืออำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน

ทั้งนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยตั้งอยู่ที่ทำการชั่วคราวเลขที่ 388/7 – 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และต่อมาได้ย้ายเข้าปฏิบัติงานบนอาคารสำนักงานแห่งใหม่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งอยู่เลขที่ 255 บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยเป็นองค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน