นครพนม-ผบ.มทบ.210 นำกำลังพลแถวหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19

ผบ.มทบ.210 นำกำลังพลแถวหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 พร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มเพื่อเติมพลังกายพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้ภัย COVID-19
เมื่อ 28 พ.ค.64 เวลา 11.00 น. พล.ต.สามารถ จินตสมิทธ์ ผบ.มทบ.210 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดย มทบ.210 ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนครพนม ในการฉีดวัคซีนให้กำลังพลแถวหน้า ซึ่งเป็นกำลังพลที่มีความจำเป็นในการลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยทุกนายที่เข้ารับการฉีดวันนี้ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และมีร่างกายที่แข็งแรง
ในการนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนในห้วง COVID-19 นี้ หน่วยขอมอบอาหารเครื่องดื่มจากฝีมือแม่บ้าน มทบ.210 ที่ได้นำผลผลิตทางการเกษตรภายในค่าย รวมถึงที่ได้จัดรถสายันต์เข้ารับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครพนม มาผลิตเป็นอาหารและเครื่องดื่มมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในวันนี้ โดยมี นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของพร้อมมอบให้แก่บุคลากรต่อไป
ข่าว/ภาพ ปชส. มทบ.210
ประทีป วชิรธัญญากุล นครพนม รายงาน