หนองบัวลำภู – รวมพลัง ลูกหลานพระวอพระตา Re X-ray ทุกพื้นที่ค้นหาผู้เสพนำไปบำบัดรักษา

รวมพลัง ลูกหลานพระวอพระตา Re X-ray ทุกพื้นที่ค้นหาผู้เสพนำไปบำบัดรักษา ส่วนผู้ค้าต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาว

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพล.ต.ต. พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและร่วมกันค้นหาผู้เสพและผู้ป่วยจากสาเหตุยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อนำไปบำบัดรักษาขจัดปัญหาสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผญบ.ผช.ผญบ.ชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 500 คน ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาว


โดย 3 ผู้นำของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำความเข้าใจสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของหมู่บ้าน ชุมชนในทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู อันเนื่องมาจากเหตุยิงกราดของอดีตตำรวจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ จนนำไปสู่การถอดบทเรียนและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับชาติ ในขณะนี้ปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ถือว่าเป็นภารกิจและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการRe X-ray ทุกพื้นที่แก้ไขปัญหา เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันการเกิดความรุนแรงสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก


ซึ่งผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันปัญหาจากยาเสพติด ขอให้ลูกหลานพระวอพระตาผู้สร้างป้านแปงเมืองหนองบัวลุ่มภู ให้เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาว ร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานและคนใกล้ชิดที่มีอาการป่วยจากการเสพยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาให้หายจากอาการเสพยาโดยไม่มีความผิด เพื่อป้องกันการเสพยาติดและลดผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเกิดการคุ้มครั่งและอาจก่อเหตุความรุนแรง ภายในครอบครัวและชุมชน ครอบครัว สังคม สามารถบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเสพยาเสพติดให้ได้


ในขณะที่ทุกคนต้องตระหนักในปัญหาร่วมกันว่า”คนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุข คนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนคุก อย่าปล่อยให้คนร้ายได้อยู่สบาย ชุมชนต้องไม่ยอมให้คนร้ายอยู่ในชุมชนคนร้ายต้องอยู่ในคุก ไม่ใช่อยู่บ้านใหญ่โตหรูหรา คนเสพยาติดถือว่าเป็นคนป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาให้หาย ส่วนคนขายต้องได้รับการจับกุมและได้รับโทษอย่างหนัก” จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่หากทราบข้อมูลเบาะแสของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ผู้การฯหนองบัวลำภู ตอกย้ำ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู