อุบลราชธานี – จิตอาสาชุมชนวัดสารพัดนึก และ อส.ตร.จ.อุบลฯ อบรมการคัดแยกขยะ

 


กลุ่มจิตอาสาชุมชนวัดสารพัดนึก และอาสาสมัครตำรวจ จ.อุบลฯ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิลให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ที่ชุมชนวัดสารพัดนึก เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มจิตอาสาชุมชนวัดสารพัดนึก และอาสาสมัครตำรวจ จ.อุบลราชธานี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิลให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะช่วยลดภาวะโลกร้อน ไปต่อยอดเผยแพร่ให้แก่เพื่อนนักศึกษาได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้อีกทาง เป็นการช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้เป็นจำนวนมาก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน


โดยนางโกสุม รูปช้าง จิตอาสาชุมชนวัดสารพัดนึก และอาสาสมัครตำรวจ ได้ให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ เช่น พลาสติก ขวดแก้ว กระดาษหนังสือพิมพ์ ขยะอันตราย เป็นต้น จะมีการคัดแยกขยะที่ขายได้ไปขายต่อโรงงานรับซื้อของเก่า และขยะที่ไม่สามารถนำไปขายต่อได้ เช่น กล่องนม ถุงพลาสติกบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก และ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ ออกจำหน่ายสร้างรายได้


ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี