ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ นักรบสีน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยส่วนราชการ และสื่อมวลชนภายในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด จำนวนกว่า 50 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านเรือนราษฎรบ้านโคกช้างฮ้าย หมู่ที่ 2, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6, บ้านนาวัด หมู่ 8, บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ และบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2, บ้านสามแยกชมพู หมู่ที่ 6, บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ 7, บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 9 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ