ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวนาร้องขอ 1 บาท เพิ่มราคาข้าวนาปรัง

ชาวนานาปรังอำเภอน้ำพอง ขอรัฐช่วยราคาข้าวเปลือกเพิ่มจากเดิม 7 บาทต่อ กก.เป็น 8 บาท เนื่องจากต้นทุนสูง หลังแล้งมา2 ปี พึ่งได้ทำนา

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 64 นายเม็ง พันขันตี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง บ้านคอกวัว ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เผยว่า หลังจากทางชลประทานได้ให้มีการทำนาปรังในปีนี้ เนื่องจากมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรในหน้าแล้ว เพราะว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้เกิดสภาวะฝนแล้ง ทำให้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ชาวบ้านจึงได้หันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย แทนการทำนาปรัง

แต่ในปีนี้ทางชลประทานแจ้งว่าน้ำมีเพียงพอที่จะทำนาปรัง ทำให้ชาวนามรเขตชลประทานหันมาทำนาปรังเหมือนเช่นเดิม แต่ก็ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย เคมีการเกษตร ค่าจ้างเครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มไถ หว่านข้าว พ่นปุ๋ย พ่นยาปราบศัตรูพืช และก็มาถึงการเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยว ทุกส่วนมีราคาที่ขยับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ราคาข้าวที่รับซื้อหน้าฉางข้าวจะอยู่ที่ 7 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าราคาสูงกว่าทุกปี แต่การคุ้มทุนการผลิตนั้นถือว่ายังไม่คุ้มทุน ซึ่งราคาที่คุ้มทุนจะอยู่ที่ 8 บาท ดังนั้นจึงอยากให้ภารรัฐเข้ามาดูแลราคาข้าวนาปรังให้กับชาวนาด้วย ถ้าได้ 8 บาท โดยไม่หักค่าความชื้น หรือสิ่งเจือปน จะส่งผลดีให้ชาวนาได้มีรายได้เพิ่มด้วย