กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ยุติธรรมจัดเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมบรรเทาเดือดร้อนโควิด-19


ญาติเหยื่ออาชญากรรม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สุดปลื้มเปรียบเหมือนฟ้าประทาน หลังกองทุนยุติธรรมจังหวัด จัดเงินเยียวยาตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา บรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย อนุมัติเงินช่วยเหลือช่วยเหลือ 8 รายวงเงิน 270,879 บาท
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน มีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 4/2564 ดังกล่าว มีสำนวนเข้าพิจารณาฯ ทั้งหมด 11 เรื่อง/ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมพิจารณาอนุมัติจ่ายจำนวน 8 ราย และยกคำขอ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 270,879 บาท ทั้งนี้ ในการอนุมัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุมพิจารณาทุกเดือน ซึ่งล่าสุดเดือนเมษายน อนุมัติจ่ายจำนวน 270,879 บาทดังกล่าว
ด้านนายสมนึก นันรัศมี อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตนเป็นญาตินายวรเชษฐ์ ภูนาชัย ที่ถูกผู้ต้องหาทำร้ายจนถึงแก่เสียชีวิต ได้ขอความช่วยเหลือด้านคดีความกับสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ และต่อมาคู่กรณีถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนที่ทางครอบครัวนายวรเชษฐ์จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจำนวนหนึ่ง โดยเหตุเกิดขึ้นต้นปี 2563 ที่ผ่านมา
นายสมนึกกล่าวอีกว่า ตนขอเป็นตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนจากคดีอาชญากรรมต่างๆ ที่ขอความช่วยเหลือด้านคดีความจากสำนักงานยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ในการขอขอบคุณหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานยุติธรรม, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, อัยการ, ศาล จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งคณะกรรมการ ที่ให้ความเมตตา เป็นธรรม ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนผู้ถูกกระทำได้รับการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว ทั้งนี้เงินเยียวยาที่ได้ ก็นำมาใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว เป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ และเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน หลังจากคนในครอบครัวหรือผู้ที่เป็นเสาหลักในครัวเรือนได้เสียชีวิตไป
นายสมนึกกล่าวอีกว่า จากการพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จึงเปรียบเหมือนฟ้าประทาน ที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสีย ที่กำลังอยู่ในภาวะของความเสียใจ เดือดร้อน จากการประกอบอาชีพ หารายได้จุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้ ให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ ก็ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม ตลอดทั้งกองทุนยุติธรรม และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตนจึงขอเป็นตัวแทนของครอบครัวผู้ที่ได้รับการเยียวยา ขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้