บึงกาฬ – พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมสะสม 6 ราย


เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยข้อมูลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ รายวัน ประจำวันที่ 16 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวม จำนวน 6 ราย โดย รายที่ 4 เด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย ติดจากเคสที่ 1 รายที่ 5ชายอายุ 35 ปี ต.โนนศิลา อ.ปากคาด ติดจากผู้ป่วยยืนยันสมุทรสาคร
รายที่ 6. เพศหญิง อายุ 27 ปี อ.ศรีวิไล ข้าราชการครู เขตยานนาวา กทม.. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ด้าน นายแพทย์ ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและ นาย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากเข้ามารับบริการตรวจโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย ถ้าประชาชนคนใดที่มาจากจังหวัดเสี่ยงเดินทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ ขอให้กักตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากๆ อย่าปิดบังความจริง เพราะผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด เดินทางเข้าในภายในจังหวัดบึงกาฬทั้งสิ้น
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สั่งการด่วนที่สุดถึง ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอที่มีแผนการจัดการประชุมในห้วงเดือนเมษายน 2564 ให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นการประชุมที่มีความสำคัญ หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/อำเภอ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของคนที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งนี้ การประชุมให้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ สำรวจตรวจสอบข้าราชการบุคลากรในสังกัดว่า มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิเด19 หรือเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไม่ หากมีความเสี่ยงให้ข้าราชการหรือบุคลากรผู้นั้นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน และปฏิบัติตัว ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และหากมีอาการผิดปกติน่าสงสัยให้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทันที

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //