ขอนแก่น(ชมคลิป)ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ทส.พร้อมรองผวจ.พ่อเมืองหมอแคน ตรวจสอบมาตรการป้องกันCOVID-19 สวนสัตว์ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

นาย สุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นาย พิชิต  สมบัตรมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ หลังจากที่ได้มีการประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดง ทั้งมาตรการป้องกันสำหรับบุคลากรของสวนสัตว์ ที่มีการคัดกรองโรคเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ และวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น หากพบว่ามีไข้สูงหรือแสดงอาการป่วยจะต้องหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที ในส่วนของนักท่องเที่ยวก็จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนที่จะเข้ามาภายในสวนสัตว์ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ต่าง ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้สัตว์ป่า ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19