ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘จบแบบเท่ๆ’ นักศึกษา มข. ทำโปรเจ็คจบแถมมีเงินทุนมอบให้มูลนิธิการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเงินที่ได้รับจากผู้สนับสนุนในการทำโปรเจ็คจบการศึกษา โดยการจัดการแข่งขันทำคลิปวีดีโอสร้างคอนเทนต์ แต่งตัวยังไงให้โลกจำ แนะนำสาขาวิชาของวิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมแข่งขัน นักศึกษาเผยภูมิใจได้ใช้ความรู้ในการสร้างสรรผลงานและยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 และ นางสาวกนกพิชน์ อักษรนู ประธานโครงการ “KKUIC The Insider 8 KKUIC The Inspiring Entertainment” ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “KKUIC The Insider 8 KKUIC The Inspiring Entertainment” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถนการณ์จริง โดยนำความรู้ที่เรียนในชั้นเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

อีกทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยในปีนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นในรูปแบบการจัดทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาของทั้ง 7 สาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนขึ้น และโปรโมทผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook Youtube Tiktok และ Instagram ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตสื่อ ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผ่านวีดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งตัวยังไงให้โลกจำ” ในธีม Neon Galaxy โดยในการทำกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยฯ ยังได้นำรายได้จากการที่นักศึกษาแต่ละทีม ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนที่นักศึกษาหาเอง นำมาบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดชอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 จำนวน 50,000 บาท

นางสาวกนกพิชน์ อักษรนู ประธานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการที่จัดทำขึ้นนี้ถือเป็นโปรเจ็คที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข.  จะต้องจัดกิจกรรมขึ้นก่อนจบการศึกษา หรือเรียกง่ายๆว่า โปรเจ็คจบ ซึ่งจะทำต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 8 และแต่ละปีก็จะคงคอนเซ็ปการแข่งขันและความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วม ปีนี้จึงได้มีการจัดการประกวดทำคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ “แต่งตัวยังไงให้โลกจำ” โดยการสร้างเนื้อหาคือการเพื่อแนะนำสาขาวิชา ภายในวิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 7 สาขา โดยเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นหลัก และตามด้วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Tiktok และ Instagram โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 23 มีนาคม 2565 และหลังจากนั้นมีการเปิดโอกาสให้มีการกด like and share ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2565 เพื่อนำคะแนนมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินในวันนี้

โดยเงินรางวัลมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นักเรียนและบุคคล เป็นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000 บาท 2 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่า 3,000 บาท 2 รางวัล รางวัล 3 มูลค่า 1,500 บาท 2 รางวัล และรางวัลชมเชย มูลค่า 500 บาท 4 รางวัล นอกจากนี้ ทางทีมงานยังมีการมอบกล่องสุม ให้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมที่ทำการสมัครและส่งคลิปเข้าประกวด ซึ่งในระหว่างที่มีการจัดทำคลิปแข่งขัน ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละทีม ได้ใช้ความสามารถในการขอรับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเองด้วย ทำให้หลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จสิ้น ยังได้นำเงินสนับสนุนหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดชอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาส เรียกได้ว่าทั้งสำเร็จด้านการศึกษา และยังได้ทำบุญเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้อื่นอีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ คลิปวีดีโอที่ชนะการแข่งขันประเภทที่ 1 นักเรียนนักศึกษา ชนะเลิศได้แก่ Baby girl in Galaxy จากทีม Mars รองชนะเลิศอันดับ 1 แคทวอล์คทไรส์สตาร์ จากทีม Prima Star Rise และ รางวัลประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไป คลิปวีดีโอที่ชนะเลิศ ได้แก่ เซเลอร์ต๊าชชช Neonderla 88 จากทีม แม่มดแห่งวงการ Entertainer รองชนะเลิศอันดับ 1 Queen of the moon จากทีม ไฟไหม้ รองชนะเลิศอันดับ 2 light source จากทีม บูเดาะสินกำ