เลย (ชมคลิป) รมว.ยธ.พร้อมเลขา ป.ป.ส. ลุยอีสานตอนบนลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่มีอาการทางจิต

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. พร้อมพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส
ลุยอีสานตอนบนลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาที่มีอาการทางจิต


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลยรมว.ยธ. และ เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมติดตามและรับฟังการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลย เพื่อติดตามการบูรณาการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด เน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน รับทราบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดขอจังหวัดเลย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และมอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยให้เป็นเอกภาพ
ก่อนเข้าการประชุมฯ จังหวัดเลย ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้วยการสาธิตซ้อมแผนจับบุคคลคลุ้มคลั่งหรือผู้ก่อเหตุผู้ป่วยทางจิต ด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ตำบล กกดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเลย และ สภ.วังสะพุง
จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.50 น. รมว.ยธ. และ เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ณ วัดศรีสว่างดงเย็น ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย