(ชมคลิป)จังหวัดเลยพิธี เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเลยพิธี เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารหอฉัน วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี


นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภยันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา จะทำให้สงบเป็นสมาธิ จะทำให้พระปริตรนั้น มีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /