(ชมคลิป)ธกส.เลย มอบโชคลูกค้า จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค


วันที่ 5 ก.พ. 64 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค รอบที่ 2/2563 มีนายภูริวัจ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ผู้จัดการ ธกส. ทุกแห่งในจังหวัดเลย ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และลูกค้า ธกส. ร่วมงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย กล่าวว่า เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นบริการเงินฝากออมทรัพย์ประเภทใช้สมุดคู่ฝากอีกประเภทหนึ่งจากหลายๆ ประเภทที่ ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไปรายคน เช่น เกษตรกร พ่อค้า คหบดี เจ้าของกิจการธุรกิจ ลูกจ้าง พนักงานองค์การของรัฐ(ยกเว้นพนักงานของ ธ.ก.ส.) เปิดบัญชีเงินฝากประเภทบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ผลตอบแทนที่จะรับนอกจากดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิ์ ในการจับรางวัล ตามเกณฑ์ ดังนี้
ยอดเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อ 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ์ โดยจะฝากเงินช่วงใดก็ได้ ซึ่งธนาคารกำหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัล เป็น 2 ช่วง และกำหนดวันที่ในการจัดงานจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝาก วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี จับรางวัลวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี (ปีนี้ขอล่วงหน้าจึงไม่ได้เลื่อน)
ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝาก วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
จะเห็นได้ว่าผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือตามเกณฑ์มากจะมีบัตรจับรางวัลเป็นจำนวนหลายใบ และมีโอกาสได้รับรางวัลได้หลายรางวัลเช่นเดียวกัน
ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้เป็นผู้ฝากเงินของสาขาในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย ซึ่งมีจำนวน 18 สาขา ได้แก่ สาขาเลย กำเนิดเพชร วังสะพุง ด่านซ้าย เชียงคาน ผาขาว บ้านธาตุ หนองหิน เอราวัณ ภูเรือ ปากชม เชียงกลม ภูกระดึง ท่าลี่ นาด้วง นาแห้ว ภูหลวง และหนองหญ้าปล้อง โดยมีรางวัลทั้งหมด จำนวน 664 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท แยกเป็นรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ โตโยต้า จำนวน 6 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I จำนวน 38 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 56 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ จำนวน 133 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ จำนวน 431 รางวัล

การจับรางวัลมีเจตนาเพื่อตอบแทนให้ผู้ฝากฯ เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนรักการออมเป็นหลัก มิได้มีเจตนาเพื่อให้เกิดการพนัน หรือเสี่ยงโชคแต่อย่างใด
รายชื่อผู้โชคดีรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค 2/2563 ดังนี้
1.อำเภอเมืองเลย นายประสิทธิ์ แสนคำเฮือง 77 ม.12 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000
2.อำเภอภูกระดึง นายวานิช ลาลู่ 142 ม.12 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
3.อำเภอภูเรือ นายรั่ง ศรีบุรินทร์ 134 ม.1 ต.ปลาปา อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
4.อำเภอหนองหิน นางพล ผองแก้ว 199 ม.2 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
5.อำเภอผาขาว นางเบญจพร สิมตูม 123 ม.7 ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย
6.อำเภอเชียงคาน นายนพวิชญ์ เจียงอนันต์ 242/1 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /