มุกดาหาร(ชมคลิป)นายอำเภอหนองสูง ออกช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง


นายอำเภอหนองสูง มอบปลัดอาวุโส พร้อมสมาชิก อส. ชมรมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ออกช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สื่อข่าวรายงาน นาย ปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง มอบหมายให้นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ ปลัดอาวุโสฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเป้า สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ออกช่วยเหลือชาวบ้านผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการเทปูนซีเมนต์คอนกรีตพื้นบ้าน นางสน ปัททุม อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 407 หมู่ 4 บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ให้ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 คน ซึ่งใช้งประมาณจากการบริจาคทำบุญผ้าสามัคคี จำนวน 8,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเบื้องต้น โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้อยุ่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไป


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร