ศรีสะเกษ-พระอาจารย์โชติ นำศิษยานุศิษย์มอบสิ่งของจำเป็น สนับสนุนช่วยเหลือ-เป็นกำลังใจ จนท.-ผู้ป่วยโควิด


เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชยกร สีหะวงษ์ นายห้างสูทสาคร ศิษยานุศิษย์ นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของจำเป็นมอบให้กับ รพ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้มี นางสุกัญญา แซ่จึง แม่หนิงคนเฮงธูปขอพรปู่ หมอลำสมหมายน้อย พรพิสัย ร้านปัญญาวง อุทุมพรพิสัย ร้านแม่ใหม่บุญโฮมไก่สด ร้านหม่าล่าเจมลี่ร้านหน้าวัดประชานิมิตร นายอรรถพล ราวินิจ ร่วมกันนำน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด แพมเพิส ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ตุ๊กตา สมุดระบายสี มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท บริจาคพร้อมส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งการบริจาคผ่านพระสงฆ์ในครั้งนี้ ถือเป็นบุญอานิสงส์ 2 ต่อ คือได้ทำบุญถวายพระและยังได้ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วยอีกด้วย ผลบุญจะส่งเสริมชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน