ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวนาบางรายไม่สนคำขอความร่วมมือยังเผาตอซังข้าวเพื่อทำนาปรัง

เกษตรกรยังคงใช้วิธีเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง หลังโครงการสูบน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้ปล่อยน้ำเข้าระบบชลประทาน ทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

           วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นี่คือภาพทุ่งนาข้าวในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยเกษตรกรได้ใช้วิธีการเผาตอซังข้าว เพื่อปรับพื้นที่หน้านาเตรียมการปลูกช้าวนาปรัง หลังโครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวาย ได้ปล่อยน้ำเข้าระบบชลประทานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรจำนวนมาก เลือกที่จะเผาตอซังข้าวแทนการไถกลบ เพื่อเป็นการลดค่าจ้างรถมาไถนา ทำให้ค่า โดยค่า PM2.5 วัดได้ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เท่ากับ 126 คุณภาพอากาศโดยรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

          นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มของค่า PM2.5 จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเนื่องจากมีการเผาตอซังข้าว และการเผาอ้อยของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เป็นปัจจัยหลักของการทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศที่สูงขึ้นในจังหวัดขอนแก่นช่วงนี้ ประกอบกับฝุ่นละอองถูกชั้นบรรยากาศกดไม่ให้ฝุ่นละอองลอยขึ้นสูง จึงทำให้ฝุ่นละอองเริ่มกระทบกับประชาชน และคาดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะมีลมหนาวพัดมาทำให้ฝุ่นละอองในอากาศได้เจือจางลงไป.