ชัยภูมิ(ชมคลิป)อ่วม น้ำป่าสีแดงขุนไหลทะลักจากเขาพังเหยท่วมถนน สะพานไร่นาของเกษตรกรหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

อ่วม น้ำป่าสีแดงขุนไหลทะลักจากเขาพังเหยท่วมถนน สะพานไร่นาของเกษตรกรหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพระสงฆ์ทนหิวไม่ไหวต้องเดินลุยน้ำออกบิณฑบาต
น้ำป่าที่ทะลักลงจากเขาพังเหยไหลลากท่วมถนนหลายหมู่บ้านถุกตัดขาดจากโลกภายนอกพระสงทนหิวไม่ไหวต้องเดินลุยน้ำออกบิณฑบาต บางจุดระดับน้ำสูง 1 เมตร ซ้ำร้ายถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่ จ.ชัยภูมิ น้ำจากฝนตกสะสมบนเทือกเขาพังเหยไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่รุมเชิงเขา ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมถนน สะพานและพืชผลทางการเกษตรจำพวก ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้รับความเสียหาย กว่า 100 ไร่ ค่าเสียหายหลายแสนบาท โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง บ้านนายางกลัก ไปยังหมู่บ้านเก้าสัมพันธ์ ระดับน้ำ สูงประมาณ 50 เซนติเมตร พระสงฆ์วัดนายังกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ต้องเดินลุยน้ำในการออกบิณฑบาตเนื่องจากน้ำได้ท่วมเส้นทางในการสัญจร ระดับน้ำ 30-50 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องใช้เดินลุยน้ำเพื่อรับบิณฑบาตของพุทธศาสนิกชนที่ออกมาใส่บาตร สำหรับการบิณฑบาตของพระสงฆ์ปกติในช่วงดรคโควิดระบาดไม่มีชาวบ้านออกมาทำบุญใสบาทที่วัดอยู่แล้วบางวันต้องออกหาบิณฑบาตเป็นระยะทางนับ5 กม. พระสงฆ์จึงใช้วิธีเดินลุยน้ำเพื่อออกบิณฑบาตเพื่อนำอาหารแห้งมาเก็บไว้ฉัน ในยามนี้ โดยการเดินลุยน้ำบิณฑบาตจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากหลุม บ่อ และเศษแก้วแตกที่จมน้ำไม่สามารถมองเห็น ระหว่างบิณฑบาต
นาย ตี๋ กว้างนอก อายุ 68 ปี ชาวบ้านนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า จากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในเขตพื้นที่ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทำให้มวลน้ำจากเทือกเขาบังเหย ไหลหลากท่วมพืชผลทางการเกษตรของราษฎร ทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนหลายร้อยไร่ ประกอบด้วย ไร่อ้อย สวนแตง สวนผักและตลอดจนพันธ์ปลาที่ชาวบ้าน นำมาปล่อย ทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก นอกจากนี้สะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเก้าสัมพันธ์กับบ้านนายางกลัก กระแสน้ำพัดทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ส่วนชาวบ้านได้นำอุปกรณ์ต่างๆออกมาหาปลา ในจุดที่น้ำท่วม ทำให้ได้ปลาเป็นจำนวนมาก หลังที่มีคำสั่งทางจังหวัดห้ามประชาชนออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ชัยภูมิ

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน