อุบลฯ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด – 19 หลังพบผู้ป่วยเพิ่ม 17 ราย รวมเป็น 45 ราย

( 12 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12 เมษายน 2564 พบผู้ป่วย 17 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อรอบใหม่ 45 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบุณฑริก อำเภอเขื่องใน อำเภอวารินชำราบและอำเภอเหล่าเสือโก้ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีประวัติเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในกรุงเทพ สัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทางมากจากกรุงเทพมหานคร และมีประวัติเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้ารับการตรวจรักษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศยกระดับการป้องกันและควบคุมโรค โดยออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องลงทะเบียนและกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนควบคุมการเคลื่อนย้าย อยู่บ้านหยุดเชื้อ ทางด้านการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ได้เปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจแล้ว 1 แห่งที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามอีก 6 แห่ง ใน 6 อำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ตำบลแจระแม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้ 700 – 1,000 คน
ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ จึงขอให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก หากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ขอให้พบแพทย์โดยด่วน หมั่นรักษาความสะอาดด้วยการทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผงซักฟอกทุกวัน และเตรียมความพร้อมในลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ผ่านทาง LINE official Account “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป