ศรีสะเกษ- ผอ.ศกว.สั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด-ลดความเสี่ยง หยุดยาว 17-29 มี.ค. หลังพบผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อโคโรนา 2019


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผย Timeline ผู้ป่วยรายที่ 9 นับรวมกับโควิด-19 รอบแรก และเป็นรายแรกของการติดเชื้อในระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นเพศหญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าขายผัก ที่ตลาดบางแควันเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าว อาศัยอยู่กับสามี และได้เดินทางกลับบ้านที่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 17 คน และสัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 6 คน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ต่อไปนี้ 1.ร้านวังหินวัสดุ วันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา เวลา 16.00-17.00 น. และวันที่ 13 มี.ค. เวลา 13.00-14.00 น. 2.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ ในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 11.30-12.30 น. 3.งานบุญร้อยวัน หมู่ที่ 1 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 15 มี.ค. เวลา 07.30-10.30 น. และ4.รพ.สต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ในวันที่ 15 มี.ค. เวลา 09.30-10.30 น. ให้ติดต่อพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านด่วน หรือโทร 06-5240-0691,06-5240-0680
ขณะที่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ศกว.) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ออกประกาศแจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ โดยระบุว่า ผู้ป่วยที่ตรวจพบโควิด-19 รายดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ทางโรงเรียนฯจึงได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมากหลายพันคน จึงได้ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 17-23 มี.ค. นี้ และปิดสถานศึกษาในวันที่ 24-26 มี.ค. เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นสนามสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดสถานศึกษาในวันที่ 29 มี.ค. เนื่องจากเป็นสนามสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมปิดสถานศึกษาพร้อมวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 17-29 มี.ค. นี้ และทางโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 30 มี.ค. นี้
ทั้งนี้ ในช่วงปิดสถานศึกษาทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google Classroom , Line , Facebook , Zoom หรืออื่นๆ โดยขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หรือ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกคนต้องแจ้งข้อมูลการเดินทาง (Timeline) ตามความจริง โดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน