บึงกาฬ – กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ นำเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ


วันที่ 17 มี.ค. 64 พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ. จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้(บก.1 ) จว.บ.ก. ,เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าโคกกว้าง ,หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกถ้ำฝุ่น เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ภูวัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ หน่วยพิทักษ์ป่าโคกกว้าง และหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกถ้ำฝุ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ผลการปฏิบัติ พบว่ามีปัญหาช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านและบุกรุกพื้นที่ ของประชาชน ในละแวกใกล้เคียงกับป่า ในส่วนการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ