ศรีสะเกษ อั้นไม่อยู่ไข่แตกแล้ว! แม่ค้าขายผักตลาดสดย่านบางแค กลับเยี่ยมบ้านเที่ยวห้างบิ๊กซี-ร้านวัสดุก่อสร้าง ร่วมงานบุญร้อยวัน ติดโควิดรอบสองรายแรก

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผย Timeline ผู้ป่วยรายที่ 9 นับรวมกับโควิดรอบแรก และเป็นรายแรกของการติดเชื้อรอบ 2 เป็นเพศชาย-หญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าขายค้ขายผัก ที่ตลาดบางแควันเดอร์ กรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่กับสามี (ขายช่วงเวลา 02.00 – 12.00 น.) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เวลา 09.00 น. เดินทางออกจาก กทม. พร้อมสามี
โดยรถยนต์ส่วนด้ว เวลา 19.00 น. ถึงบ้านพัก ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พักค้างคืนกับลูกชาย 2 คน ในวันที่ 9-10 มี.ค. อาศัยอยู่บ้าน และมีการไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับแม่และญาติๆ ที่อยู่บ้านติดกัน วันที่ 11 มี.ค. เวลา 16.00 น. ไปซื้อวัสดุก่อสร้างกับสามีที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในอ.วังหิน ผู้ป่วยสวมแมสขณะพูดคุยพนักงานขาย แต่พนักงานขายไม่ได้สวมแมส

ต่อมา วันที่ 13มี.ค. เวลา 13.00 น. เดินทางไปร้านวัสดุก่อสร้างร้านเดิมอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนสินค้าพร้อมกับสามีและบุตรชายคนเล็ก วันที่ 14 มี.ค. เวลา 10.30 – 11.30 น. เดินทางไปรพ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจโควิด พร้อมกับสามี และบุตรชายคนเล็ก และเพื่อนบ้านผู้ป่วยมีการติดต่อกับห้องบัตรและคลินิก ARI จากนั้น เวลา 11.30 – 12.30 น. ไปซื้อของที่ Big C เพื่อซื้อของ โดยมีการสวมแมสตลอดเวลา วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้างด้วย วันที่ 15 มี.ค. เวลา 08.30 – 09.30 น. เดินทางไปร่วมงานทำบุญร้อยวันแม่ของสามี และร่วมรับประทานอาหารกับญาติของสาม เวลา 09.30 น. เดินทางไปที่ รพ.สต.ทุ่งสว่าง เพื่อขอตรวจโควิด พบเจ้าหน้ที่ รพ.สต. 2 คน โดย 2 คนนี้สวมแมสตลอดเวลา เวลา 11.00 น. ทีม รพ.วังหิน เดินทางไปเก็บตัวอย่างที่บ้านผู้ป่วย ส่งตรวจที่รพ.ศรีสะเกษ

วันที่ 16 มี.ค. เวลา 18.00 น. รายงานผลการตรวจยืนยันจากรพ.ศรีสะเกษ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนผลตรวจของสามี ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ไปรับตัวผู้ป่วยมาเพื่อทำการรักษา ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านและบ้านใกล้เคียง จำนวน 11 ราย จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 17 มี.ค. นี้ พนักงานขายร้านวัสดุ จำนวน 1 คน จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 17 มี.ค. นี้เช่นกัน ส่วนญาติที่บ้านธาตุ ม.1 ต.วังหิน จำนวน 5 ราย จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจวันที่ 20 มี.ค.นี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งสว่าง เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสะเกษ และพนักงานเก็บเงินที่ Big C และผู้ร่วมงานบุญร้อยวัน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน