ขอนแก่น–ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบ้านโสกจาน

นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนบ้านบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจปลูกกัญชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนโครงการจากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการปลูกกัญชา คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 แห่ง ทั่วประเทศ

นพ.สมชายโชติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทในพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ถือได้ว่า เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุนจากนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ให้เกิดการการรวมตัวของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน-ในเมือง ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา ผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเกิดผลผลิตแล้ว ก็จะจัดส่งวัตถุดิบกัญชาส่งให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา และนำไปสนับสนุนแจกจ่ายให้กับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ต่อไป.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น