ขอนแก่น(ชมคลิป)ตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” หลังให้ตำรวจในสังกัดได้ทำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

          วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ พล.ต,ต.สุภากร คำสิงห์นอก รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านไผ่ และได้มาดูโครงการโคกหนองนา หลังจากที่ให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีการทำแปลงโคกหนองนาขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้ของตำรวจ  โดยมี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.อ.พิชัยภูษิส  จารุพงศ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่  ได้พารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้ติดตามโครงการ 1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”  ครัวเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สภ.บ้านไผ่ หลังที่ได้ปรับปรุงสถานที่บริเวณหลังโรงพักติดกับบ้านพักตำรวจ ทำเป็นโครงการโคกหนองนา มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน โดยได้มีการปลูกผักหลายชนิด เช่น ผักคะน้า ต้นหอม ผักกวางตุ้ง หรือจะเป็นการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก และปลาหมอเทศชุมพร โดยเฉพาะผักเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษ ผลผลิตบางส่วนสามารถเก็บเกี่ยวนำมารับประทานแล้ว โดยกลุ่มแม่บ้านได้ทำอาหารเพื่อให้รับประทาน พร้อมๆกับผักปลอดสารพิษ งานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  จึงบอกให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ลองรับประทานชิมว่าเป็นผักปลอดสารพิษจริงหรือไม่

            พ.ต.อ.พิชัยภูษิส  จารุพงศ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ กล่าวว่า โครงการโคกหนองนา ของ สภ.บ้านไผ่ เป็นวามร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ได้ร่วมกันพลิกพื้นที่ว่างเปล่า นำมาทำเป็นแปลงผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เพื่อจะได้นำผลผลิตออกมาแบ่งปันรับประทาน โดยผลผลิตเป็นผัก ได้เก็บเกี่ยวแบ่งปันกันไปรับประทานแล้ว เป็นการสร้างความสามัคคี และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตำรวจ โดยเฉพาะผักที่ปลอดสารพิษให้คุณค่าทางโภชนาการ และยังเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย.