มุกดาหาร(ชมคลิป)ประมงลงพื้นที่ตรวจสอบตะพาบน้ำสีทองเป็นสายพันธุ์ไต้หวัน

หน่วยงานกรมประมงลงพื้นที่ตรวจสอบตะพาบน้ำสีทอง พบว่าเป็นสายพันธุ์ไต้หวันและสามารถเลี้ยงและมีไว้ในครอบครองได้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อนำเสนอข่าว ชาวบ้านฮือฮาพบตะพาบน้ำสีทองเหลืองอร่าม มาติดตาข่ายดักปลาชาวบ้านชะโนด อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และชาวบ้านแห่กันขอโชคลาภนั้น หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดมุกดาหารทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และด่านตรวจประมง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และจากการตรวจสอบปรากฎว่า เป็นตะพาบน้ำสายพันธุ์ไต้หวัน เพศผู้ ขนาดน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่งนายหิรัญ กุลสุทธิ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ตำบล ชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จับได้จากลำห้วยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนำมาขังไว้ในบ่อซีเมนต์ เนื่องจากตะพาบน้ำตัวนี้มีสีเหลืองทองอร่ามทั้งตัวจึงมีผู้คนมาขอดูและถ่ายภาพส่งข่าวบอกต่อกันเป็นจำนวนมาก
นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ หน่วยงานกรมประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า ตะพาบน้ำสายพันธุ์ไต้หวันนั้น เป็นสัตว์ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง สามารถเลี้ยงและมีไว้ในครอบครองได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนแนะนำการเลี้ยงตะพาบน้ำที่ถูกต้องด้วย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร