บึงกาฬ – ป่าไม้บึงกาฬจัด กิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ


เมื่อเวลา 9.00น.วันที่ 19 ม.ค.65 นายสุรัตน์ วิเศษลา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสถาพร ปัททุม หัวหน้าป่านันทนาการหินสามวาฬ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองบึงกาฬ กลุ่มอาสาป่าไม้ภูสิงห์ และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด ดำเนินการกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกันลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทำแนวกันไฟและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ณ. ป่านันทนาการหินสามวาฬ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่า และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ