หนองคาย(ชมคลิป)อำเภอสระใคร เปิดแล้วยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลก บุญเบิกฟ้าบูชาพระธาตุรวงข้าว เจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ใช้รวงข้าวกว่า 1 ล้านรวง รวมเป็นพระธาตุรวงข้าว ของดีเมืองหนองคาย


เมื่อคืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 แห่งเดียวในโลก มีชาวอำเภอสระใครกว่า 700คน ร่วมรำบวงสรวงหลวงพ่อพระศรีอารย์ และรำบวงสรวงพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ งานจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
งานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีจังหวัดหนองคาย แห่งเดียวในโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการสู่ขวัญข้าวของเกษตรกร เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉางและก่อนฤดูทำนาในปีถัดไป เพื่อไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ พระคันธารราษฎร์พระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์ของธัญพืช ธัญญาหารต่าง ๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลูกข้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยของอำเภอสระใคร ปีนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ที่มีความกว้างมณฑลรอบองค์พระธาตุ 20 เมตร ความกว้างขององค์พระธาตุ 7 เมตร สูง 32 เมตร ปีนี้ใช้รวงข้าวกว่าล้านรวง มัดรวมกันกว่า 2 แสนมัด ประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลก นอกจากนี้ยังมีหุ่นจักสานด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ จำนวน 9 ตัว แต่ละตัวจะมีความหมายจะสื่อความหมายถึงทิศทั้ง 8 ทิศ หุ่นอีกตัว คือหุ่นจักสานคางคก จะสื่อความหมายถึงพระยาแถน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมควบคุม ฝนและลมฟ้าอากาศ ตามความเชื่อ ซึ่งใช้ไม้ไผ่ในการจักสานจำนวน 990 ต้น ส่วนทางเข้าชมหุ่นเป็นหุ่นลิงยักษ์นอนหมอบอ้าปาก และยังมีอุโมงค์ไม้ไผ่ มีเสาสวรรค์ ประดับโคมไฟสวยงาม :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย