ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.บ้านฝาง

วันนี้ (20 ก.พ.64) พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับการส่งต่อเด็กชายอายุ 10 ปี จากโรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยโรงพยาบาลชุมแพได้ไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านฝาง ตามแนวทางของจังหวัด ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจยืนยันพบว่ามีเชื้อ COVID-19 เป็นบวก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ โรงพยาบาลชุมแพได้จัดการดูแลในห้องแยกความดันลบ ขณะนี้ผู้ป่วยปลอดภัยดีอยู่ในกระบวนการการรักษาของทีมคณะแพทย์ของโรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งเด็กชายรายนี้มีประวัติการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดปทุมธานีและกลับมาอยู่ที่อำเภอบ้านฝาง

โรงพยาบาลชุมแพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีห้องแยกความดันลบและมาตรฐานการดูแลที่มีความปลอดภัยทุกขั้นตอน โรงพยาบาลชุมแพ จึงรับผู้ป่วยรายนี้มารักษาตามแนวทางของจังหวัดขอนแก่น