ตำรวจหนองคาย คิดไกลได้กำไร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ เตรียมไว้ก่อนเกษียณ

ตำรวจหนองคาย คิดไกลได้กำไร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ เตรียมไว้ก่อนเกษียณ สร้างรายได้มั่นคงให้ครอบครัว และเปิดเป็นศูนย์แสดงเศรษฐกิจพอเพียงกลางแจ้ง สำหรับผู้ที่สนใจ
ที่ สวนเกษตร ม.ชีวิต ศูนย์แสดงเศรษฐกิจพอเพียงกลางแจ้ง บ้านหนองบัวทอง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่ โดย ร.ต.อ.กรกฤช จันศรี รอง สวป. สภ.เมืองหนองคาย ประจำด่านตรวจหนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย เจ้าของสวนได้เกิดแนวคิดในการที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวหลังเกษียณ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ 10 ปี ที่สุขภาพแข็งแรงทำเกษตรผสมผสาน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยไม่ต้องรอหลังเกษียณอายุ 60 ปี
ร.ต.อ.กรกฤช จันศรี กล่าวว่า เกิดจากแรงบันดานใจที่เป็นข้าราชการ ว่าก่อนเกษียณอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวนอกจากเงินเดือน เมื่อคิดได้และลงมือทำโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน จากพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ คือ 30% แรกคือจำนวน 4 ไร่ ใช้ทำนาข้าวเหนียวและนาข้าวจ้าวหอมมะลิ ได้ผลผลิต 80 กระสอบต่อปี เก็บไว้บริโภคเองโดยไม่ต้องซื้อข้าว 30% ที่ 2 ขุดบ่อเลี้ยงปลาจำนวน 6 บ่อ เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาตะเพียน สำหรับเอาแปรรูปอาหาร ปลาเผาะ ปลาบึก เป็นปลาแม่น้ำโขงซึ่งสามารถเลี้ยงในบ่อได้ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ มีบ่อธรรมชาติ 1 บ่อ สำหรับปลาจากธรรมชาติ 30% ที่ 3 ปลูกต้นไม้ใหญ่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และอีก 10% ส่วนที่ 4 ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับแปลงเกษตรผสมผสานแบบทฤษฎีใหม่นี้ จะปลูกพืชทุกชนิดที่กินได้ เช่นผักต่างๆ ผลไม้ มะนาว เริ่มลงมือทำมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 80% และเปิดเป็นศูนย์แสดงเศรษฐกิจพอเพียงกลางแจ้ง ได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปทำบนพื้นที่ของตัวเอง เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว และสามารถเดินชมรอบๆแปลงเกษตร ได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่งนาแบบวิถีชีวิตท้องถิ่น :ฤาษีลภปวีณา//จ.หนองคาย