ผู้ว่าฯเลย เปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

ผู้ว่าฯเลย เปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา มีพระเทพวัชเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระมหาจิณกมล อภิรตโน, ดร.ผู้อำนวยการสำนักงานในวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) พระสังฆาธิการในจังหวัดเลย บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม ที่ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก : ต้นแบบนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ พลตำรวจโทอรรถกฤษณ์ – คุณพัฑฒิดา ธารีฉัตร ถวายทุนการศึกษา รวมถึง นิทรรศการพระประวัติ และกรณียกิจ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดเลย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม และ 1-3 กันยายน 2566 รวม 5 วัน ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย