เลย – สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร จ.เลย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้ทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 โดยมีนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะผู้บริหาร คณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีโดรนแปรอักษรที่ทันสมัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยจัดเป็นครั้งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2566 มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 125 คน ซึ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและลงมือทำ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะด้วยตนเองผ่านกิจกรรม “โดรนแปรอักษร”

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย