ศรีสะเกษ-ได้ฤกษ์ไหว้ครูบูรพาจารย์เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ “เทศกาลดอกลำดวนบาน” อลังการ แสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร 17-21 มี.ค. นี้

ได้ฤกษ์ไหว้ครูบูรพาจารย์เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ “เทศกาลดอกลำดวนบาน” อลังการ แสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร 17-21 มี.ค. นี้
เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารงานศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เตรียมพร้อมการแสดงละครแสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 โดยมี ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำคณะอาจารย์ นักศึกษาและนักแสดง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานพิธีในครั้งนี้มี พระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงปู่เส็ง) วัดปราสาทเยอใต้ พระอาจารย์สรรพสิทธิ ปภาโส หรือหลวงตาพัน วัดพิหารตรางสวาย พระอธิการประหยัด สุจิณโณ วัดบ้านติมรัตนาราม พระครูสุวรรณ อุทัยดิตศ์ วัดปรือใหญ่ พระครูสิทธิธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดโคกตาล และพระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญาภทรเมธี วัดปรือคัน นั่งปรกอธิษฐานจิต เสริมบารมี ปราบไพรีพินาศ ในการประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาและผู้แสดงละครให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ในวันนี้ เป็นพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์เพื่อเตรียมพร้อมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ เรื่อง“อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ” งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี 2564 ในรูปแบบใหม่ๆ สุดอลังการ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 มี.ค. นี้ ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาเที่ยวชมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน